Date geografice

Intinderea si asezarea comunei

Suprafaţa actuală a comunei Galbenu de 7895 ha, înglobează teritoriile fostelor comune Galbenu şi Drogu. Comuna Galbenu se constituie din satele: Galbenu, Sătuc, Zamfireşti şi Pântecani şi este aşezată în extremitatea vestică a judeţului. În  partea de nord, se învecinează cu comunele Bălăceanu şi Ghergheasa – judeţul Buzău; în partea de vest cu comuna Cochirleanca şi Robeasca – judeţul Buzău; la  sud cu comuna Jirlău, judeţul Brăila, iar la est, cu comuna Vişani, judeţul Brăila.

          Comuna Galbenu, se află aşezată, între coordonatele geografice de 40º15´ şi 45º10´ latitudine nordică şi 27º06´ şi 27º 15´ longitudine estetică, în fertila câmpie a Bărăganului şi în partea estică a Câmpiei Române.