Comisiile Consiliului Local

A. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale,buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, urbanism agricultura, gospodarie comunala, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si control.

1. MILEA PETRICA- presedinte

2. BACIU MARIAN- secretar

3. COMAN MIHAI

4. TUDOR DORIN

5. TOADER SORIN

 

B. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:

1. BABATIE VASILE- presedinte

2. JERCAN VALENTIN CATALIN- secretar

3. SISEA MARIN

 

C. Comisia pentru administratie publica, juridica,apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor,

1. DUMITRU TITI- presedinte

2. CRETU ROSCA VALERIU ADRIAN- secretar

3. PETREA DOINEL

4. DROGEANU ENACHE

5. OANA CRISTINA