Birou Urbanism

Certificate de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip (Model Cerere Certificat de urbanism)
 • act de proprietate
 • copie B.I. sau C.I.
 • certificat fiscal, obţinut de solicitant
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei,jud. Braila
 • plan de incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei,jud. Braila cu identificarea parcelei
 • extras carte funciara pe luna in curs
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Certificate de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma (Model Cerere Certificat de urbanism)
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatia in relatia cu institutia primarului comunei Galbenu
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act proprietate (contract inchiriere ) – copie
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Prelungire de certificat de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip (Model Prelungire Certificat de urbanism)
 • copie B.I. sau C.I.
 • act de proprietate
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • certificat de urbanism – copie si original
 • taxa – 30% din valoarea initiala
 • extras de carte funciara pe luna in curs

Prelungire certificat de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma (Model Prelungire Certificat de urbanism)
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Galbenu
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • certificat de urbanism – copie si original
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • taxa – in functie de suprafata terenului

Autorizatie de construire/autorizatie de demolare – persoane fizice

 • cerere tip (Model Cerere Autorizatie de construire)
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • act proprietate – copie legalizata
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificatul de urbanism- copie
 • avize conform certificat de urbanism – copie si original
 • planuri anexa la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publiciatate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila

Autorizatie de construire/autorizatie de demolare – persoane juridice

 • cerere tip – semnata si stampilata de firma (Model Cerere Autorizatie de construire)
 • imputernicire persoana care este abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Galbenu
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act propreiatate (contract inchiriere) – copie legalizata
 • certificatul de urbanism – copie
 • avize conform certificat de urbanism
 • planuri anexa la certificat de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila

Prelungire autorizatie de construire/demolare – persoane fizice (Model Prelungire Autorizatie de construire)

 • cerere (nu exista model de cerere tip)
 • autorizatie de construire/demolare- copie si original
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila cu figurarea pe acesta a locatiei imobilului/teren
 • act proprietate- copie legalizata
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • anunt incepere lucrare facut catre institutia primarului comunei Galbenu
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Prelungire autorizatie de construire/demolare – persoane juridice

 • cerere (nu exista model de cerere tip) – semnata si stampilata de firma (Model Prelungire Autorizatie de construire)
 • autorizatie de construire/demolare – copie si original
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Galbenu
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act proprietate (contract inchiriere) – copie legalizata
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila cu figurarea pe acesta a locatiei imobilului/teren
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • taxa – 30% din valoarea initiala

Avizul Consiliului local pentru lucrări privind racorduri/branşamente la reţelele de utilităţi stradale:

 • Contract de execuţie
 • Proiect de execuţie
 • Taxa de ocupare a domeniului public pe durata de execuţie a lucrărilor
 • Model tip