Intindere si asezare

Suprafaţa actuală a comunei Galbenu de 7895 ha, înglobează teritoriile fostelor comune Galbenu şi Drogu. Comuna Galbenu se constituie din satele: Galbenu, Sătuc, Zamfireşti şi Pântecani şi este aşezată în extremitatea vestică a judeţului. În partea de nord, se învecinează cu comunele Bălăceanu şi Ghergheasa – judeţul Buzău; în partea de vest cu comuna Cochirleanca şi Robeasca – judeţul Buzău; la sud cu comuna Jirlău, judeţul Brăila, iar la est, cu comuna Vişani, judeţul Brăila.

Comuna Galbenu, se află aşezată, între coordonatele geografice de 40º15´ şi 45º10´ latitudine nordică şi 27º06´ şi 27º 15´ longitudine estetică, în fertila câmpie a Bărăganului şi în partea estică a Câmpiei Române.

Date istorice

Pe teritoriul actual al comunei Galbenu, există sate aparţinând la două foste comune şi anume: Drogu şi Zamfireşti, formau comuna Drogu, iar Galbenu, Sătuc, Pântecani, formau comuna Galbenu.

Potrivit tradiţiei, pentru denumirea satului Galbenu există două explicaţii, ambele deopotrivă plauzibile. Se presupune că denumirea vine de la primii locuitori care s-au stabilit aici, Banu şi Stroie Gălbinaşu veniţi din satul Gălbinaşi, judeţul Buzău. Pe de altă parte, denumirea satului se pune pe seama culorii galbene a florilor ce creşteau pe pajiştile din jurul satului. Satul Drogu, al doilea ca mărime în comună, este datat în jurul anului 1800, când s-au stabilit aici primii clăcaşi, care, întâlniseră o plantă numită „drog”, au dat numele satului, Drogu. În ceea ce priveşte satul Sătuc, acesta datează aproximativ din anul 1782, când s-au stabilit aici primii locuitori veniţi din Slobozia-Ialomiţa. Satul a purtat numele de Slobozia-Galbenu, ca mai apoi să se adopte denumirea de Sătuc, pentru a se evita confuzia dintre satele cu denumirea de Slobozia care erau destul de multe. Denumirea a fost adoptată de cetăţeni prin diminutivul lui „sat”, datorită numărului mic de locuitori în comparaţie cu Galbenu. Satul Zamfireşti, aşezare mai nouă, datând din anul 1921 şi care s-a întemeiat prin mutarea locuitorilor satului Udreşti care se afla la sud-vest de actuala aşezare, mai aproape de baltă, a avut pe rând mai multe denumiri, care persistă şi astăzi în vorbirea locuitorilor: Zamfireşti, Udreşti, Andreieşti. Despre satul Pântecani, monografia bisericii, precizează că acesta este un sat mai vechi decât Galbenu, care a fost întemeiat de un oarecare Dan Pintecan, venit aici din raiaua Brăilei.