Modalitati de plata a impozitelor si taxelor

Serviciul de Impozite si Taxe Locale al Comunei Galbenu

Program Casierie : Luni pana Vineri de la 08:00 pana la 14:00!

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere (model 2006 ITL-001; ITL-003) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • certificat moştenitor;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • ordin prefect;
  • titlu de proprietate;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.
 • Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere (model 2006 ITL-010 + ITL-011) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie – 1 exemplar.
 • Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate
 • Cod unic de înregistrare – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie – 1 exemplar.

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

 • declaraţia de impunere (model 2006 ITL-005 + ITL-007) – 2 exemplare
 • Act proprietate copie – 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • factură;
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copie – 1 exemplar;
 • Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate
 • Cod unic de înregistrare copie – 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statut copie – 1 exemplar
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie – 1 exemplar.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2006 ITL-008 + ITL-009) – 2 exemplare;
 • Taxă timbru 4 lei plus taxa speciala 3 lei
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2006 ITL-015 + ITL-016) – 2 exemplare;
 • Taxă timbru 4 lei plus taxa speciala 3 lei
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.

Taxa pentru servicii/afişaj de reclamă şi publicitate

In lucru

Deschidere procedură succesorală

 • Cerere (Model 2006 ITL-023)
 • Copie certificat deces
 • Copie acte identitate moştenitori
 • Certificat fiscal

Înregistrare vehicule lente (acte necesare)

 • Cerere tip
 • Act identitate proprietar
 • Act de provenienta al vehicolului lent ( factura, act vanzare cumparare)
 • Taxa inregistrare si eliberarea placuta inmatriculare