Compartiment stare civilă

Înregistrare nou născuţi

În cazul în care copilul s-a născut în comuna Galbenu

 • Certificat constatator de naştere al copilului
 • Actele de identitate ale părinţilor
 • Certificat de căsătorie al părinţilor
 • Timbru fiscal în valoare de 1 RON de la poştă
 • Actul de identitate al declarantului.

Adopţia

Sentinţa civilă de adopţie în original

 • Copie acte stare civilă părinţi
 • Timbru fiscal în valoare de 1 RON de la poştă

Înregistrare căsătorii

Acte necesare depunerii declaraţiei de căsătorie:

 • C.I. sau B.I. în original
 • Certificate medicale prenupţiale de la medic (care sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
 • Certificate de naştere (copie şi original)
 • Timbru fiscal în valoare de 1 RON de la poştă
 • Hotărârea definitivă de divorţ, sau copie de pe certificatul de deces(în cazul celor care au mai fost căsătoriţi). Aceste acte se depun cu minim 10, maxim 14 zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei civile, de viitorii soţi care vor semna în faţa ofiţerului de stare-civilă, declaraţia de căsătorie.
 • Domiciliul sau reşedinţa unuia dintre viitorii soţi trebuie să fie în comuna Galbenu.
 • Dovada eliberată de ambasadă sau consultant, în cazul încheierii unei căsători cu un cetăţean străin.

Deces

Obligatoriu decesul să fi avut loc pe raza comunei Galbenu.

Pentru eliberarea certificatului de deces:

 • Actul constatator eliberat de medicul care a constatat decesul
 • Act de identitate
 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie a decedatului
 • Livretul militar în cazul bărbaţilor supuşi obligatiilor militare
 • Actul de identitate al declarantului.
 • Copii acte de proprietate persoana decedata

Transcrieri documente

Acte necesare transcierii certificatelor de naştere, căsătorie, deces

 • certificat de naştere, căsătorie, deces – original şi copie legalizată
 • traducerea legalizată a certificatului respectiv
 • copie B.I. în cazul celor care au domiciliul în comuna Galbenu, sau dovada de la Evidenţa Populaţiei că au avut domiciliul în comuna Galbenu iar acum au domiciliul în străinătate
 • copie certificate naştere,căsătorie ale părinţilor copilului
 • procură dacă este cazul.

Eliberare duplicate

(certificate naştere, certificate căsătorii, certificate decese, obţinere livret de familie) – Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, furate, distruse sau deteriorate, se face pe baza cererii tip, completată la Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare Registrul de Stare Civilă, pe baza actului de identitate VALABIL şi a unui timbru fiscal în valoare de 1 RON, titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în cazul C.N. şi C.C. şi membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite în cazul C.D. Cei care nu au acte de identitate sau sunt expirate, se vor adresa Serviciului de Evidenţa Populaţiei pentru eliberarea unui act valabil şi apoi vor solicita eliberarea unui alt certificat.

În cazul în care Primăria – Serviciul de Stare Civilă de domiciliu, nu coincide cu Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare actul respectiv, Serviciul de Stare Civilă de la domiciliul petentului, va solicita prin corespondenţă – certificatul la cererea acestuia.

Schimbarea de nume

Pe cale administrativă O.G. 41/30 ianuarie 2003, art.6 alin 1 şi 2G